Små og raske 1. tildeling 2018

 

Publisert 31 januar 2018

 

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 24 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 216 500. Det ble bevilget kr. 95 000 fordelt på 17 søknader. Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken og Lill Hege Pedersen ved Senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt.

Tildelingen ser du her.