Små og raske 2. tildeling 2018

 

Publisert 20 februar 2018

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 20 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 174 500. Det ble bevilget kr. 57 500 fordelt på 11 søknader. Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken og Lill Hege Pedersen ved Senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt.

Tildelingen ser du her.