Små og raske 3. tildeling 2018

 

Publisert 20 mars 2018

 

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 13 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 114 600. Det ble bevilget kr. 49 500 fordelt på 8 søknader. Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken og Lill Hege Pedersen ved Senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt.

Tildelingen ser du her.