Små og raske 5. tildeling 2017

 

Publisert 04 juli 2017

 


I denne tildelingsrunden ble det behandlet 18 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 162 000. Det ble bevilget kr. 65 000 fordelt på 10 søknader.

Følgende søknader ble innvilget:

Gro Birgitte Røiland: Fordypningskurs i fele- og dansedag for Bø juniorspelemannslag, kr. 5000
Setesdal spelemannslag: Kursopplegg i samband med Setesdalsfestivalen 2017, kr. 5000
Svein Hjellbakk: Storkurs i spel song og dans i Gloppen, kr. 5000
Silje Vangstad: Ognafest 2017 – gammeldanskurs, kr. 5000
Noregs Ungdomslag: Folkemusikkurs Sommarleiren 2017, kr. 5000
Marja Helena Fjellheim Mortensson: Mojhtestasse, kr. 10000
Odd Sylvarnes Lund: EN MUNNHARPEDIDAKTIKK, kr. 10000
Kvedarkvintetten: For denne glade joletid - plateprosjekt med Kvedarkvintetten, kr. 10000
Noregs Ungdomslag: Folkedanskurs Sommarleiren 2017, kr. 5000
Astrid Sulheim: Astrid Sulheim, kr. 5000