Små og raske 8. tildeling 2017

 

Publisert 03 november 2017

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 22 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 183 696. Det ble bevilget kr. 84 000 fordelt på 13 søknader.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken og Lill Hege Pedersen ved Senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt.

Følgende søknader ble behandlet:

Camilla Granlien: Vokal folkemusikk på Lillehammer, kr. 7000
Ane: Seminarhelg med Ole Nilssen, kr. 0
Mads Kuraas: Litjleken på Røros, kr. 5000
Osterøybelgen: Haustsamling 2017, kr. 10000
Ole Nilssen: Løten 2018, kr. 10000
Brekken spell- og danselag: Kurs under VM i Rørospols 2017, kr. 5000
Gro Skanke: Kompetansehelg 2018, kr. 0
Inger Furusæter: Gammeldanskurs i Ringebu Swing og Gammeldans, kr. 6000
Eirik Njåstad: Snaustrinda Spelemannslag 50-årsjubileumskonsert!, kr. 0
Vindfylla Spelemannslag: Konsert v/oppvarmingsband og dans, kr. 0
Hurum spelemannslag: Dansefest på Lierskogen, kr. 0
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival: Songverkstad for dei minste, kr. 0
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival: Feleverkstad, kr. 4000
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival: Verdskor, kr. 4000
Jakob Leirvik: Timer i kveding og konsert med folkemusikk, kr. 0
Aage Gjesdal: Arrangering av melodier til bruk i stildans sammenheng, kr. 0
TrondheimFOLK: Konsert og dansefest med Dalakopa, kr. 0
TrondheimFOLK: Forestilling med Margit Myhr, kr. 10000
Norsk lur- og bukkehornlag: Jørn Simenstad, kr. 6000
Brit Totland, Norsk langeleikforum: Klangen før fela 2018, kr. 6000
Brit Totland, Norsk langeleikforum: Høstens musikalske eventyr! – Langeleikkur, kr.6000
Folkemusikkarkivet for Rørosområdet v/Ole Erik Feragen: Arkivkveld, kr. 5000