Små og raske 9. tildeling 2017

Små og raske 9. tildeling 2017

Publisert 05 desember 2017

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 15 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 136 000. Det ble bevilget kr. 40 000 fordelt på 6 søknader. Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken og Lill Hege Pedersen ved Senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt.

Tildelingen ser du her.