Små og raske midler 2.tildeling 2016

 

Publisert 06 april 2016

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 16 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 156 000. Det ble bevilget kr. 54 000 fordelt på 7 søknader.

Følgende søknader ble innvilget:
Telemarkfestivalen: Kursvirksomhet under Telemarkfestivalen 2016, kr. 8000
Thor Hauknes: Nordlandspols til folket! SBAs vårsamling i Oslo, kr. 8000
Marit Vestrum/ FolkOrg: Kurs i spel, song og dans - forkurs, kr. 8000
Beate Skogsholm: Gammeldansaften, kr. 8000
Hugnad UL: Ekstrakurs i dans i samband med 20 års jubileum, kr. 6000
Valdres folkemusikkarrangement AS: Leve langeleiken! Ministrunk med langeleiksatsing, kr. 10000
Innbygda skole: Folkedans for 6.trinn, kr. 6000