Små og raske midler 4.tildeling 2016

 

Publisert 05 juli 2016

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 16 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 144 500. Det ble bevilget kr. 54 500 fordelt på 8 søknader.

Følgende søknader ble innvilget:

Ane: Kurs med Hilde Fjerdingøy og Hanna Andersson, kr. 5000
Glima, v/Ragnhild Knudsen:  Ferdigstilling av CD-utgivelse med Glima, kr. 5000
Hilde Reitan: Barne- og ungdomskurs på Landskappleiken 2016, kr. 8000
Solveig Brekke Hauknes: Kurs for barn og unge under festivalen Heme dine 2016, kr. 10000
Karolina Blåtoner Westling: Folkemusikkens dag på Stokke Bygdetun, kr. 4000
Målfrid Spakmo: Unge Folkemusikere i Oslo – workshop for ungdom, kr. 10000
Einar Olav Larsen: Polskurs, Slåttgraut og gammeldans, kr. 5000
Valdres folkemusikkarrangement AS: Folketoneautomaten, kr. 7500