Små og raske midler 6. tildeling 2016

 

Publisert 23 september 2016

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 9 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 76 350. Det ble bevilget kr. 55 850 fordelt på 8 søknader.

Følgende søknader ble innvilget:

Sara Fjågesund Aase: Konsert under Seljordkappleiken, kr. 4000
Kultivator: Solo CD med Vegar Vårdal, kr. 10000
Håvard Svendsrud: Danser i gammel stil av Severin Jevnager, kr. 10000
Sogn og Fjordane Folkemusikklag: Arkivdykk og seminar, kr. 5000
Signe Emilie Romuld: Bygdelagskoret Blåne: Improvisasjon og gehør - kurs med Nils Økland, kr. 3850
Arne M. Sølvberg: Hallingkurs på Fjelljomfestivalen 2016, kr. 8000
Folkedanslaget BUL i Nidaros: Haustleik 2016, kr. 5000
Osterøybelgen: Haustsamling på Osterøy, kr. 10000