Små og raske midler 6.tildeling 2013

 

Publisert 10 september 2013

 

I denne tildelingen av små og raske midler har følgende prosjekter fått støtte:
Folkedanskafeen i Ås: Folkedanskafeen i Ås, høsten 2013, kr 8000
Snaustrinda Spelemannslag: Seminar med folkemusikar, kr 5000
Bodø Folkedanslag: Seminaret «Dans og Teori», kr 5000
Spelemannslaget Dåm og Drag: Kurs i folkesong og felespel, kr 6000
Fiane Ungdomslag: Kurs i springar/ril frå Agder, kr 6000
Hallingdal Juniorspelemannslag: Oppstart, kr 5000
Elverum danselag: Gammeldansmoro, kr 6000