Små og raske midler 8. tildeling 2016

 

Publisert 05 desember 2016

 

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 10 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 92 000. Det ble bevilget kr. 44 000  fordelt på 9 søknader.

Følgende søknader ble innvilget:

Trondheim FOLK: Dansefest med Oppdal spelemannslag m/fler, kr. 4000
Spelmannslaget Havella: Tradisjonskurs for Ungdom i Møre og Romsdal, kr. 6000
Øyonn Groven Myhren: RUNARTROMMA, kr. 5000
Per Ivar Tamnes: Julestemmer og Småviltlaget, kr. 4000
Ingebjørg Longvik Reinholdt: Plateinnspeling – viser frå Guro Heddelidsoga, Ingebjørg & Mala Fama, kr. 5000
Buskerud Folkemusikklag: Barne- og ungdomssamling 2016 for Buskerud fylke og omegn, kr. 5000
Birgitte Nielsen: Museumsfestuke 2017, kr. 7000
Berit Cardas: Slattum Bulls, Slattum skole, kr. 5000
Signe Emilie Romuld: Kurs i folkemusikals vokalteknikk med Kim André Rysstad, kr. 3000