Tiltaksmidler og arbeidsstipend 1.runde 2013

 

Publisert 04 april 2013

 I denne søknadsrunden behandlet Rådet 53 søknader om tiltaksmidler. Samlet søknadssum var på kr. 1 435 951. Det ble bevilget kr. 615 500 fordelt på 34 søknader.

 

I tillegg mottok Rådet 5 søknader om arbeidsstipend med en samlet søknadssum på kr. 125 000. Det ble bevilget kr. 50 000 fordelt på 2 søknader.

Rådet mottok også 9 søknader om større prosjektmidler med en samlet søknadssum på 825 000. Det ble bevilget 150 000 fordelt på 3 søknader.

Følgende fikk støtte:

Tiltaksmidler
Setesdal spelemannslag: Barnebok «BÅNESULLAR I SETESDAL», kr. 10 000
Per Anders Buen Garnås: CD - Hardingfeleslåttar av Per Anders Buen Garnås, kr. 10 000
Barnelaget i BUL Kongsberg: Folkedansfeber rundt Oslofjorden, kr. 20 000
Lajla Renate Buer Storli: Møya som Drøymde, kr. 10 000
Kalottspel: Kurs på Kalottspel 2013, kr. 30 000
Norsk Folkemusikklag: Dekoren på hardingfela - et fagseminar, kr. 18 000
Spellmannslaget i BUL Steinkjer: Innspilling av CD, kr. 10 000
Honndalsmusikken: Gamalt er godt, kr. 10 000
Gjøvik spelmannslag: Musikkhelg på Gjøvik, kr. 20 000
Britt Elise Skram: Runddansmusikk frå Romsdal - soloplate med Britt Elise Skram – fele, kr. 10 000
Spellmannslaget Leik: CD produksjon. Hedmarksmusikk, kr. 10 000
Dansen mellom elvene: Kurs i spell og dans, kr. 10 000
Vinje ungdomslag: Folkedans og spel i Vinje, kr. 15 000
UngFolk v/ Telemark Folkemusikklag: UngFolk2013, kr. 30 000
Etnisk Musikklubb: Musikk for de små rom, kr. 10 000
Gro Marie Svidal: ”YTRINGSFRIHED BØR FINDE STED”, kr. 40 000
NTL Hordaland: Belgtreffen, kr. 30 000
Osterøybelgen: Kurshelg for Osterøybelgen, kr. 10 000
Åkerfallet: Folkedans og folkesongkurs, kr. 10 000
Camilla Granlien: Kjære vennen min, kr. 10 000
Benedicte Maurseth: "Samtale med ein meister", kr. 20 000
Sogn og Fjordane Folkemusikklag: Mokurset 2013, kr. 30 000
Etnisk musikklubb: Seint det var om kvelden, kr. 10 000
Noregs Ungdomslag: Sans for dans, kr. 20 000
Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal: MØRO-springar, kr. 20 000
Valdres Folkemusikkarrangement AS: Strunkeveko 2013, kr. 30 000
Osafestivalen: Osafestivalen 2013, kr. 20 000
Bladet Folkemusikk: Spesialnr om folkemusikkinstrument og instrumentproduksjon i Noreg, kr. 40 000
Norsk Folkeminnelag: Norske middelalderballader - Melodier. Bind 2, kr. 40 000
Anna Gjendem: Halling, kr. 15 000
ta:lik: CD med Blått gådn, kr. 10 000
Jørn Hilme-stemnet: Kurs på Hilme, kr. 15 000
Laura Ellestad: Feltarbeid- Utvandra hardingfelespelemenn frå Valdres, kr. 12 500
Sylvartun Folkemusikk: Sterke slag, kr. 10 000

Arbeidsstipend
Arne Anderdal: Runddans på hardingfele, kr. 25 000
Jonas Hoksnes: Samling av slåttemateriale etter Andreas Nerbøstrand, kr. 25 000

Større prosjektmidler
Mari Ormberg: Hardingfeledekor, kr. 50 000
Bård Riise Hoel: Kopiering av Isakfele, kr. 50 000
Ottar Kåsa: Dokumentasjon av Helland/Steintjønndalen-feler, kr. 50 000