Tiltaksmidler og arbeidsstipend 2. runde 2012

 

Publisert 22 november 2012

I denne søknadsrunden behandlet Rådet 28 søknader om tiltaksmidler. Samlet søknadssum var på kr. 771 500. Det ble bevilget kr. 376 500 fordelt på 21 søknader.

I tillegg mottok Rådet 7 søknader om arbeidsstipend med en samlet søknadssum på kr. 195 000. Det ble bevilget kr. 75 000 fordelt på 3 søknader.

Rådet mottok også 3 søknader om større prosjektmidler med en samlet søknadssum på 156 000. Det ble bevilget 50 000 til 1 søknad.
 

Følgende fikk støtte:

Tiltaksmiddel

 • Halti kvenkultursenter IKs: Musikalsk workshop med CD-utgivelser, kr. 40 000
 • Folkemusikkarkivet for Røros-området: Folkemusikkutstilling Rørosmuseet sommer 2013, kr. 40 000
 • Etnisk Musikklubb: Till Till Tove, kr. 15 000
 • SinnsyktBraAlternativ: Helgesamling SBA, kr. 10 000
 • Snaustrinda Spelemannslag: Seminarhelg med Snaustrinda Spelemannslag, kr. 10 000
 • Buskerud folkemusikklag: Kurs i gamle folkemusikkinstrumenter, kr. 10 000
 • Midtvinterdansen: Midtvinterdansen 2013, kr. 25 000
 • Hallingdal Juniorspelemannslag: Kurshelg med Egil Syversbråten, kr. 10 000
 • Bjørkås, Rossebø og Viken: CD-utgivelse med Bjørkås, Rossebø og Viken, kr. 10 000
 • Folkemusikkarkivet for Rogaland: Rekrutteringstiltak innan folkedans i Rogaland, kr. 40 000
 • Etnisk Musikklubb: Middelalderdalen, kr. 10 000
 • Etnisk Musikklubb: Gudbrandsdølen, kr. 15 000
 • Noregs Ungdomslag: Instruktørkurs, modul 2, kr. 10 000
 • Laget for folkemusikk: Spellemannslag og kurs for barn og unge i Oslo, kr. 20 000
 • Folkemusikkarkivet for Rogaland: Folkemusikk- og folkedanshelg i Suldal, kr. 25 000
 • Unni Løvlid: Småkveargruppe i Oslo, kr. 8 000
 • Sturla Eide: Utvikling av lærematriell, kr. 20 000
 • Ungdomsringen Austlandet: Kurs høst 2012 og vår 2013, kr. 13 500
 • Farmen Musikkopplevelser: Bjørstad - Green – Farmen, kr. 10 000
 • Bergen ungdomslag Ervingen: Dansesamling for barn og ungdom, kr. 10 000
 • Groven 111 år: Groven 111 år, kr. 25 000

Arbeidsstipend

 • Arne Jordan: Hardingfelebygg, kr. 25 000
 • Elisabeth Vannebo: Arrangering av folkemusikk, tradisjon og nyskaping, kr. 25 000
 • Ingunn Stræte Lie: Runddansmusikken i Hallingdal, kr. 25 000

Større prosjektmidler

 • Gro Marie Svidal: 1814-jubileet, kr. 50 000