Små og raske 4. tildeling 2018

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 11 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum

var på kr. 101 000. Det ble bevilget kr. 52 500 fordelt på 9 søknader.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken og Sonia Stensen ved Senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt.

 

Følgende søknader ble behandlet:

Roar Venås: Bygdedanskveld med Sandefjord Junior spellemannslag      kr. 0

Telemarkfestivalen: Kursverksemd under Telemarkfestivalen 2018           kr. 5000

Telemarkfestivalen: «Dansefest på Torget» - Telemarkfestivalen 2018      kr. 5000

Ken-Børre Langås: Jeff Davis og Jeff Wasserman                                        kr. 0

Sandra Foldvik: Trondheim Toradergruppes Notehefte                               kr. 6500

Leikarringen Symra: Samværsdansen i Christiania på 1800-tallet              kr. 8000

Ellen Nordstoga: Programutvikling                                                                 kr. 5000

Folkedanslaget BUL i Nidaros: Dansekveld BUL og TrondheimFolk april 2018                                                                                                                                                                                                                        kr. 7000

Gudbrand Heiene: Fele og dans i Vestre Slidre-barnehagene                   kr. 5000

Lisbeth Haraldsen: Barnehage og skoleturné med folkemusikk og dans i 

                                            Hallingdal – høsten 2018                                     kr. 6000

Folkemusikkarkivet for Røros-området v/Ole Erik Feragen: Arkivkveld      kr. 5000

Totalt                                                                                                                 kr. 52500