Små og raske 6. tildeling 2018

Små og raske midler 6. tildeling 2018, 31. mai 2018

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 9 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 78 000. Det ble bevilget kr. 52 000 fordelt på 8 søknader.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Følgende søknader ble behandlet:

Anders Lunden Herfoss: Minnekonsert og plateslepp, kr. 3 000

Alexander Aga Røynstrand: Konsert med Knut Hamre og Johan Egdetveit, kr. 5 000

Astri Rysstad: Kurs i samband med Setesdalsfestivalen 2018, kr. 5 000

Gamlebanken Spelemannslag: Øvingsseminar, kr. 5 000

Etnisk Musikklubb: Garmospel, kr. 10 000
Sjur Viken meldte seg inhabil. Søknaden ble behandlet og vurdert av Ivar Mogstad ved
Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Valdres folkemusikkarrangement AS: Munnharpa i fokus, kr. 10 000

Hanne Dahlen: Åkerfallskonsert 17. juni 2018, kr. 0

Jan T Karlsen: Det Mangfoldige Reisendelivet, kr. 4 000

Øyvind Sandum: Seminar om dansefestar, kr. 10 000

                                                                                                                                                               Totalt:                                                           kr. 52 000