Prosjektmidler 1. tildeling 2018

Prosjektmidler 1. tildelingsrunde 2018, 13. april 2018

I denne søknadsrunden ble det behandlet 37 søknader om prosjektmidler. Samlet søknadssum var på kr. 1 413 500. Det ble bevilget kr. 451 000 fordelt på 18 søknader.
Søknadene ble behandlet av Rådet for folkemusikk og folkedans, og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell  inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Følgende søknader ble behandlet:

Prosjektmidler
Etnisk Musikklubb: Dahle-spel, kr. 0

Numedal spel- og dansarlag: Folkemusikkmesse, Numedal, kr. 0

Karolina Blåtoner Westling: Lindemann i Vestfold - CD produksjon, kr. 0

Sigdal museum – Folkemusikksenteret i Buskerud: Talentskolen i Buskerud 2017-2018, kr. 30000                                                                                                                  

Anne Hytta: Tilgjengeliggjøring av slåttspel fra Heddal, kr. 20000

John Haugen: Digitalisering av filmopptak av Finn Vabø, kr. 0

Folkemusikkarkivet for Røros-området v/Ole Erik Feragen: Digitalisering av folkemusikkarkivet for Røros-området 2016-2018, kr. 0

Kjell Chr. Midtgaard: Bok:, kr. 0

John Stenersen: Folkelarm-seminarer, kr. 0

John Stenersen: INTRO-folk 2018, kr. 0

Petter Dass-museet: Gamle toner for nye tider, kr. 0

Telemark folkemusikklag: UngFolk, kr. 25 000

Astri Rysstad: Kurs – Setesdalsfestivalen, kr. 0

Anette Thorsheim: MELLOMSPEL, kr. 0

Hallingdal Juniorspelemannslag: Storhelg i Hallingdal, kr. 25 000
Ole Aastad Bråten meldte seg inhabil, og forlot møtet under behandlingen av denne søknaden.

Telemark folkemusikksenter: Fordjupingskurs folkemusikk og –dans, kr. 30 000

Kvedarkvintetten: Juleturné med Kvedarkvintetten, kr. 0

Ingvil Sørbye: Gammeldans for kids, kr. 0

Noregs Ungdomslag: Sommarleiren 2018, kr. 25 000

Gjøvik spelmannslag: Musikkhelg 2018, kr. 25 000
Ole Aastad Bråten meldte seg inhabil, og forlot møtet under behandlingen av denne søknaden.

Jan Kløvstad: Bok Gunnar Stubseid: Legendariske hardingfeler, kr. 30 000

Ove Berg: Acoustic Accordion Popular Norwegian Tunes, kr. 0

Marit Vestrum: Tilrettelegging av folkemusikksamling i Nord Trøndelag til deponering, kr. 20 000
Johan Einar Bjerkem meldte seg inhabil, og forlot møtet under behandlingen av denne søknaden.

Alexander Aga Røynstrand: Opplæringsvideoar, kr. 20 000

Folkemusikkarkivet for Rogaland: Folkemusikk- og dansehelg 2018, kr. 31 000

Sogn og Fjordane Folkemusikklag: TØFT, kr. 20 000

Gunnlaug Lien Myhr: Springar frå Hallingdal, kr. 0

Stiftinga Ole Bull Akademiet: UngOsa 2018, kr. 20 000

Heme dine: Heme dine 2018, kr. 20 000

Kalottspel: Kurs for barn/unge, Kalottspel 2018, kr. 30 000

Bjørn Sigurd Glorvigen: Dans- Dovrejul 2018, kr. 0

#Hedmark: Storhelg i Løten, kr. 20 000

Etnisk Musikklubb: Jul på kammerset, kr. 0

Noregs Ungdomslag: Fordjuping i folkeleg pardans, kr. 30 000

Hilde Fjerdingøy: Moenje innspilling av album 2019, kr. 0

Etnisk Musikklubb: Einpikkar’n 2, kr. 0

Johan Einar Bjerkem: Barne- og ungdomssatsing på Hilmarfestivalen 2018, kr. 30 000
Johan Einar Bjerkem meldte seg inhabil, og forlot møtet under behandlingen av denne søknaden.

Totalt:                                                                                                                 kr. 451 000