Små og raske 5. tildeling 2018

Små og raske midler 5. tildeling 2018, 13.april 2018

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 5 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 50 000. Det ble bevilget kr. 50 000 fordelt på 5 søknader. Søknadene som er behandlet i denne runden var opprinnelig søknader til kategorien «Prosjektmidler», men søknadene ble flyttet til kategorien «Små og raske». Søknadene er vurdert deretter.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Rådet for folkemusikk og folkedans og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

 

Følgende søknader ble behandlet:

Mira Blaser Søtvik: Historieprosjekt Bærum Spellemannslag 2018, kr. 10 000
Tellef Kvifte meldte seg inhabil, og forlot møtet under behandlingen av denne søknaden.

Aslak Brimi: Nedteikning og utgjeving av marsjar frå Ottadalen, kr. 10 000

Kirsti Bakken Kristiansen: Folketoner frå Vestoppland, kr. 10 000

John Ole Morken: På bygdavis, kr. 10 000

Stiftinga Ole Bull Akademiet: Rekruteringsarbeid Ulvik, kr. 10 000

                                                                                                                                                               Totalt:                                                                                                               kr. 50 000