Små og raske 7. tildeling 2018, 7. august

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 15 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 143 000 Det ble bevilget kr. 64 000 fordelt på 11 søknader. Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans og  saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans.
Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.
Følgende søknader ble behandlet:
Femund Friluft: Folkedansworkshop under Femundfestivalen, kr. 5 000
Håvard Svendsrud: Gammeldans for Kids, kr. 0
Svein Hjellbakk: Storkurs i spel song og dans, kr. 5 000
Robert Ruud: Rekrutteringskurs innan folkedans- og spel, kr. 5 000
Svein Garmo: Storhelg i Lom, kr. 5 000
Nordsjøfestivalen i Farsund: Kurs i laus/ hallingdans, kr. 5 000
To tette og en badehette: Juniorsamling 2018, kr. 7 000
Bergen ungdomslag Ervingen: Springartakt frå Vestlandet, kr. 0
Petter Dass-museet: Jephta for et nytt årtusen, kr. 7 000
Bergen ungdomslag Ervingen: Spelkurs for barn og unge, kr. 5 000
Anette Torsheim: Søknad om støtte til ny durspel/ toraderskole, kr. 0
Runa: Låvefest med FRIKAR, Per Skranglebein og Tuva Syvertsen!, kr. 5000
Norsk kvedarforum: Agdersong – Kvedarseminar i Farsund, 2018, kr. 10 000
Bergen ungdomslag Ervingen: Stordanskveld 2018, kr. 0
Elise Tegnér: Folkedanskurs, kr. 5000

Totalt:                                    kr. 64 000