Små og raske 8. tildeling, 11. september

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 15 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 141 000. Det ble bevilget kr. 80 000 fordelt på 13 søknader.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Følgende søknader ble behandlet:

Rebecca Therese Lofft: Hallingspringar kurs for nybyrjarar, kr. 5000

Rebecca Therese Lofft: Hallingspringar kurs for vidarekomne, kr. 5000

Morten Rudå: Meisner Certificate Program, kr. 0

Viggo Vestel: Norsk Munnharpeforums jubileumsfestival, kr. 5000

Kjetil Haugbro: Folkemusikkseminar for barn, kr. 5000

Mira Blaser Søtvik: Jubileumskonsert Bærum spellemannslag – fra amatør til profesjonell, kr. 5000

Byrge Fitje: Kurs med fokus på springar, kr. 5000

Olav Luksengård Mjelva: Rydvall/Mjelva – CD, kr. 10000

Camilla Aasnes Engås: Heyerdahl Workshop, kr. 5000

Anette Thorsheim: Lær deg å spele durspel, kr. 10000

Håvard Svendsrud: Severin Jevnager og bygdemusikken, kr. 5000

Ellen Nordstoga: Folkemusikkdag, kr. 5000

Ken-Børre Langås: Konsert med Sudan Dudan. Support Sunniva Langås-Røiland, kr. 5000

Anette Thorsheim: Vi bygger om, kr. 0

Bergit Li: Bok om felemakaran i Telemark, kr. 10000

Totalt: kr. 80000