Små og raske 1. tildeling 2019, 31. januar

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 25 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 239 000. Det ble bevilget kr. 82 000 fordelt på 13 søknader.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Følgende søknader ble behandlet:

Ellen Nordstoga: Folkemusikkdag, kr. 10 000

Knut Reed: Nybegynnerkurs fele hausten 2019, kr. 0

Even Røhjell: Konsert og dansefest Sør-Fron, kr. 6 000

Ingvild Blæsterdalen: Innspilling (ny plate) Ingvild Blæsterdalen Trio 2019, kr. 7 000

Sigrid Stubsveen: Anders Lillebo og Sigrid Stubsveen, kr. 7 000

Sandra Foldvik: Dansekonsert, Størdal 01.02.2019, kr. 3 000

Bjørn Aksdal: Bok om langeleiken, kr. 0

May Britt Veivåg: Hardingfele, kr. 0

Sturla Eide: 20 slåtter på 20 år, kr. 7 000

Gunnlaug Lien Myhr: Springarforum, kr. 5 000

Suzukifiolonistene v/Anne-Berit Halvorsen: Suzukifiolonistenes folkemusikkseminar 2019, kr. 0

Lunde og Flåbygd Sokneråd: Slåttar og viser i Flåbygd kyrkje, kr. 5 000

Elin Fagerheim: Utveksling av nord-norsk/ irsk folkemusikk, kr. 0

Bergen ungdomslag Ervingen: Kurs i Sunnfjordslåttar, kr. 0

Håvard Svendsrud: Lanseringskonsert Buen og Svendsruds kvartett, kr. 0

Øivind Olstad: Kurs Bygdedans, kr. 0

Ary Morais: Norgesturne med Ary Morais & Band, kr. 0

Osterøybelgen: Folkemusikkhelg på Osterøy, kr. 10 000

Jakob Bjerkem: Dansekurs i Bagabu ungdomslag, kr. 5 000

Asbjørn Berson: Asbjørn Berson, kr. 0

Mari Midtli: Dalen - vokalmusikk frå Gudbrandsdalen, kr. 7 000

Bergen ungdomslag Ervingen: Runddansteknikk, kr. 5 000

Bergen ungdomslag Ervingen: Kurs med Bjørn Kåre Odde, kr. 0

Bergen ungdomslag Ervingen: Kurs i springleik, kr. 0

Arne Fykse/ Gamlastovo Gardsrestaurant: Hardingfelekonsert med Per Anders Garnås og
Alexander Aga Røynstrand
, kr. 5 000

Totalt: kr. 125 500