Små og raske 2. tildeling 2019, 25. februar

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 17 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 162 000. Det ble bevilget kr. 79 500 fordelt på 12 søknader.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Følgende søknader ble behandlet:

Hedmark musikkarkiv: «Rør æiller verket…», kr. 6 000

Leikarringen Frøy: Rørospolskurs, kr. 5 000

Margrethe Seljord: Margrethe Seljord, kr. 5 000

Per Helge Eggum: Plateproduksjon med folketonar frå Agder og Juletonar frå Agder, kr. 0

Valdres folkemusikkarrangement AS: Kurs i Munnharpesmiing og -speling, kr. 10 000

#Hedmark: Folkemusikk og Folkedans Grundsetmartn 2019, kr. 0

Elfi Sverdrup: Folkemusikk frå Vestfold, Telemarkfestivalen, kr. 6 000

Øivind Olstad: Kurs Bygdedans, kr. 8 000

Kreative folk: Workshop i folkedans, kr. 7 500

Tom Espen Bergan: Folkemusikk workshop, kr. 0

Eirin Tjoflot: Dans, spel og song, kr. 8 000

Håvard Svendsrud: Danser i gammel stil av Anders Sørensen og Ole Rønning, kr. 0

Marit Vestrum: Utredning og utvikling av formidlings-prosjekt for barnehage i Oslo, kr. 6 000

Østerdølenes spellmannslag: Spelkurs i Polsdans/ polska frå sør-Hedmark, Boda og Bingsjö, kr. 0

Norsk Folkemusikklag: Norsk Folkemusikklags seminar 2019: Militærmusikken og folkemusikken, kr. 6 000

TrondheimFOLK: Dansefest med Feragen/ Kuraas/ Tamnes og Snaustrinda, kr. 6 000

Roger Slåstuen: Kurs i gammeldans, kr. 6 000

Totalt: kr. 79 500