Små og raske 3. tildeling 2019, 29. mars

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 18 søknader om små og raske midler (mottatt innen 25.03.2019). Samlet søknadssum var på kr. 166 500. Det ble bevilget kr. 83 500 fordelt på 12 søknader.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Følgende søknader ble behandlet:

TrondheimFOLK: Danseforestillinga Bytting, kr. 7 000

Anne Marie G Øydvin: Jonsokbryllaupgstradisjonen i Hardanger, kr. 5 000

Arne Anderdal: Skuleruta 2019, kr. 0

Guro Elise Fredheim: Østfoldtoner, kr. 8 000

Terje Raunsgard: Sjokoladekappleik med kurs, kr. 5 000

Mads Erik Odde: Seminarhelg på Putten Seter, kr. 8 000

Alexander Aga Røynstrand: Spelemannshelga på Rauhelleren Turisthytte 2019, kr. 6 500

Ingebjørg Longvik Reinholdt: Plateinnspeling – solo kveding – tradisjonsongar frå Seljord, kr. 8 000

Erling Rørhus: Rekrutteringsprosjekt, kr. 0

Elverum Danselag: Dansemoro, kr. 7 000

Svein Hjellbakk: Honndalsbrura, kr. 8 000

Hallingdal Juniorspelemannslag: Helgeøving, hardingfele, torader og langeleik, kr. 5 000

Kristoffer Mosfjeld: Kursverksemd – Telemarkfestivalen 2019, kr. 10 000

Kristoffer Mosfjeld: Dansefest på torget, kr. 0

Hans Einar Krokan: Gammel dansemusikk fra Malm, kr. 0

Ingrid Hojem: Grensemusikk på setervollen, kr. 6 000

Tormod Lillebror Vasaasen: Dætta har du æller hørt, kr. 0

Medaz Mashin Ilondelo: Innkjøp av utstyr, kr. 0

Totalt: kr. 83 500