Små og raske midler 5. tildeling 2019, 31. mai

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 16 søknader om små og raske midler (mottatt innen 30.05.2019). Samlet søknadssum var på kr. 129 500. Det ble bevilget kr. 74 000 fordelt på 11 søknader.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Følgende søknader ble behandlet:

Multa Paucis: I denna ljuva sommartid, kr. 0

Sara Fjågesund Aase: Smedalstemne, kr. 7 000

Astri Rysstad: Setesdalsfestivalen, kr. 7 000

Multa Paucis: Syng Folkemusikk!, kr. 5 000

Valdres folkemusikkarrangement AS: ORDEN OG URO I HALLINGDANSEN, kr. 7 000

Arne M. Sølvberg: Konsert med Kviven Duo kombinert med dansekveld, kr. 5 000

Torunn Raftevold Rue: Rekrutteringskurs/ haustkurs i Telemark, kr. 7 000

Ida Dyrkorn Heierland: Meistertimen – om tradisjonsoverføring i folkemusikken, kr. 7 000

Beata Grallert: Folkemusikk spilt av barn, med barn, for barn, kr. 7 000

Sigrid Stubsveen: Engerdalsringens rekrutteringsprosjekt 2019/2020, kr. 10 000

Ann-Turi Ford: Lanseringskonsert for CD-er og bok om Samuel Hellen, kr. 0

Sissel Vie: Ny korpsfane til Slåtten Skulemusikk, kr. 0

Femundfestivalen: Workshop i folkedans, kr. 5 000

Tora Irene Haugen: Gammeldanskurs, kr. 7 000

Erling Rørhus: Rekrutteringsmidler, Romsdal Spelemannslag, kr. 0

Elisabeth Gamlem Lødemel: 30 års jubileum Kulturdagane i Hornindal 2019, kr. 0

Totalt: kr. 74 000