Små og raske midler 6. tildeling 2019, 24. juni

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 7 søknader om små og raske midler (mottatt innen 23.06.2019). Samlet søknadssum var på kr. 68 000. Det ble bevilget kr. 30 000 fordelt på 4 søknader.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Følgende søknader ble behandlet:

Vibeke Collin: Sommermusikk i skjærgården, kr. 0

Gunvor Fagerhaug Gustavsen: Village songs – dokumentarfilm og konsert, kr. 5 000

Erling Rørhus: Rekrutteringsmidler, Romsdal Spelemannslag, kr. 0

Trine Merete Sjølyst: Sommeruka på Sjølyst gård, kr. 10 000

Bestum strykeorkester: Folkemusikkseminar 2019, Bestum strykeorkester, kr. 10 000

Johannes Kolltveit: Jon Fosse i BLS, kr. 5 000

Kjell Stundal: Fordjuping folkemusikk-Ung-H-2019, kr. 0

Totalt: kr. 30 000