Fagpublikasjonsprisen 2015

Rådet for folkemusikk og folkedans opprettet i 2013 en ny pris for å stimulere til faglige utgivelser på folkemusikk- og folkedansfeltet. Prisen, som deles ut annethvert år, har fått navnet Fagpublikasjonsprisen og er på kr. 10.000. Årets pris vil bli delt ut under Årskonferansen for folkemusikk og folkedans i Trondheim 28.- 30. oktober 2015.

Fagpublikasjonsprisen til Egil Bakka og Gediminas Karoblis

Fagpublikasjonsprisen til Egil Bakka og Gediminas Karoblis

Rådet for folkemusikk og folkedans er positivt overrasket over den store responsen med 29 forslag til Fagpublikasjonsprisen 2013. Prisen tildeles prof. Egil Bakka og førsteamanuensis Gediminas Karoblis (Dansevitenskap, Institutt for musikk, NTNU) for artikkelen «Writing a dance: Epistemology for Dance Research» publisert i 2010 i det fagfellevurderte internasjonale tidsskriftet Yearbook for Traditional Music.