Strategi for Norsk senter for folkemusikk og folkedans 2015-2019, Revidert i styresak 30/17 kan du lese her .