Vi er i gang igjen! Museene danser Norge og Museene danser Norden!

Museene danser – fikk bevilgning på 1,3 millioner NOK til å lage danseutstilling i Stockholm og Helsinki!

 

Etter tre vellykkede danseutstillinger i Trondheim, på Ringve i 2016, Sverresborg i 2017 og Rockheim i 2017-2018, og mens den norske vandreutstillinga vandrer til totalt hele 9 museer,  går også prosjektet ut over landegrensene og til Sverige og Finland!


Museene danser – fra Trondheim til 9 museer i Norge

Fredag 12.april under Vossajazz åpnet danseutstillinga Dans med oss! – en vandrende interaktiv danseutstilling!

Dette er en vandreutstilling som skal innom totalt 9 museer i Norge i løpet av tre og et halvt år. Utgangspunktet for vandreutstillingen er de tre utstillingene som ble produsert av Museene danser i Trondheim som et samarbeid mellom Museene i Sør-Trøndelag og Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Dette prosjektet ble finansiert av Trondheim kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Norsk Kulturråd. Nå har utstillingene fått nytt liv gjennom økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB!

Museene danser har med dette blitt til Museene danser Norge – og har 8 museer på mottakerlista!Utstillinga står ca 4 måneder hos hvert mottakermuseum.

Voss folkemuseum,

Garborgsenteret ved Jærmuseet - åpning i slutten av september 2019!

Nord-Troms museum,

Rørosmuseet,

Romsdalsmuseet,

Hardanger folkemuseum,

Ullensaker museum i Akershus og

Sigdal museum i Buskerud.

Under Førdefestivalen 2018 ble en promoversjon av vandreutstillinga testet ut hos Sunnfjord museum, og bekreftet vellykket, og nå kjører vi i gang med originalversjonen!

Innholdet i vandreutstillinga er satt sammen av de mest mobile og nasjonalt interessante installasjonene fra

utstillinga Dans i Norge, Ringve Musikkmuseum (2016)

utstillinga Livets dans, Sverresborg Folkemuseum (2017) og

utstillinga Dains me mæ, Rockheim-det nasjonale museet for populærmusikk (2017-2018)

I tillegg blir det spedd på med lokalt arkivmateriale og lokalt dansemateriale fra dagens dansemiljø rundt de 8 museene. Vandreutstillinga blir innholdsrik og mangfoldig! Alt fra passinho fra Brasil til strekkbuksepolka fra Norge blir presentert.

 

Museene danser inntar nå NORDEN! 

Museene danser har mottatt en bevilgning fra Nordisk kulturfond og Nordisk kulturkontakt på hele 1,3 millioner kroner.

Denne bevilgningen skal brukes på å lage danseutstillinger på Scenkonstmuseet i Stockholm og Teatermuseet i Helsinki som åpner danseutstilling henholdsvis februar 2020 og februar 2021, og har planer om å «komme tilbake til Trondheim» i 2022.

Dette er jo samtidig som den nasjonale vandreutstillinga «Museene danser Norge- dans med oss» er ferdig med sin treårige vandring til 9 norske museer og kommer «hjem» til Trondheim.

Museene danser er et prosjekt som tar dansen med inn på museet, og introduserer museumspublikummet for dansehistorie, et nært møte med dansens i bevegelse og rytme, interaktive og artige danseinstallasjoner, og dansende møter med profesjonelle- og amatørdansere.

 

Er dette starten på noe stort, kanskje? Som et nasjonalt museum for dans i Norge?

Varsel om Representantskapsmøtet 2019 i Norsk senter for folkemusikk og folkedans (tidligere Stiftinga for folkemusikk og folkedans)

Styret takker for innspillene til framtidig organisering av og strategi for stiftinga (https://www.folkemusikkogfolkedans.no/styremter). Styret vedtok og signerte forslag til nye vedtekter av 26. februar 2019 (se vedlegg 1). Stiftingas formål er ikke endret. I de nye vedtektene er; navnet endret til Norsk senter for folkemusikk og folkedans, organet Rådet for folkemusikk og folkedans er lagt ned og Representantskapsmøtet er valgorgan til styret.

Vi søker direktør

Vår nye direktør har gode lederegenskaper, er god på å samarbeide og har evne til nytenking. God kjennskap til og erfaring fra kulturfeltet er en forutsetning, gjerne fra folkemusikk og folkedans.
Evne til å motivere og skape engasjement hos ansatte og i utadrettet virksomhet vil bli vektlagt. Direktøren er øverste leder for stiftinga, og rapporterer til styret.

Norges første doktorgrad i folkedans - tradisjonsoverføring i dagensbygdemiljø

Mandag 21. januar 2019 var historisk, da fikk folkedansen i Norge sin første doktorgrad. Master Siri Mæland forsvarte offentlig for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, avhandlingen med tittelen: Dansebygda Haltdalen – Knowledge-in-dancing in a Rural Community in Norway. Triangular interaction between dance, music and partnering.