Vi søker direktør

Vår nye direktør har gode lederegenskaper, er god på å samarbeide og har evne til nytenking. God kjennskap til og erfaring fra kulturfeltet er en forutsetning, gjerne fra folkemusikk og folkedans.
Evne til å motivere og skape engasjement hos ansatte og i utadrettet virksomhet vil bli vektlagt. Direktøren er øverste leder for stiftinga, og rapporterer til styret.

Norges første doktorgrad i folkedans - tradisjonsoverføring i dagensbygdemiljø

Mandag 21. januar 2019 var historisk, da fikk folkedansen i Norge sin første doktorgrad. Master Siri Mæland forsvarte offentlig for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, avhandlingen med tittelen: Dansebygda Haltdalen – Knowledge-in-dancing in a Rural Community in Norway. Triangular interaction between dance, music and partnering.

Hordaland blir neste Bygda dansar-fylke

For ei god uke siden, nemlig tirsdag 13. november, ble det klart at Hordaland Fylkeskommune godkjente søknaden om KUP-midler tilsvarende egenandelen på 450.000,-kr fylkene betaler for å få prosjektet lagt til sitt fylke. Hordaland er det 12. fylket Bygda dansar starter opp i, og har siden 2001 bokstavelig talt danset seg gjennom fylke til fylke. Akkurat nå er Bygda dansar i sitt siste år i Rogaland, og i sitt andre år i Troms.

Hva ønsker du at Stiftinga for folkemusikk og folkedans skal være for deg og din organisasjon?

Stiftinga for folkemusikk og folkedans er sentral i organiseringen av folkemusikk- og folkedansfeltet i Norge. Under stiftinga hører den utøvende virksomheten Norsk senter for folkemusikk og folkedans med forskning, arkiv og formidling (herunder for eksempel Bygda dansar og undervisning), Rådet for folkemusikk og folkedans som samordnende organ for feltet, og støtteordninger for folkemusikk- og folkedansfeltet.