Hordaland blir neste Bygda dansar-fylke

For ei god uke siden, nemlig tirsdag 13. november, ble det klart at Hordaland Fylkeskommune godkjente søknaden om KUP-midler tilsvarende egenandelen på 450.000,-kr fylkene betaler for å få prosjektet lagt til sitt fylke. Hordaland er det 12. fylket Bygda dansar starter opp i, og har siden 2001 bokstavelig talt danset seg gjennom fylke til fylke. Akkurat nå er Bygda dansar i sitt siste år i Rogaland, og i sitt andre år i Troms.

Hva ønsker du at Stiftinga for folkemusikk og folkedans skal være for deg og din organisasjon?

Stiftinga for folkemusikk og folkedans er sentral i organiseringen av folkemusikk- og folkedansfeltet i Norge. Under stiftinga hører den utøvende virksomheten Norsk senter for folkemusikk og folkedans med forskning, arkiv og formidling (herunder for eksempel Bygda dansar og undervisning), Rådet for folkemusikk og folkedans som samordnende organ for feltet, og støtteordninger for folkemusikk- og folkedansfeltet.